021-22711116 info@royaieabi.com

سیستم مراقبت و آموزش تغذیه و شیوه زندگى سالم

سیستم مراقبت و آموزش تغذیه و شیوه زندگى سالم
تاریخ انتشار: دوشنبه, 02 مهر 1397
خوانده شدن این خبر: 327 مرتبه
امتیاز:

جدول زیر متعلق سیستم مراقبت و آموزش تغذیه و شیوه زندگی سالم گروه سیب می‌باشد که به عنوان برنامه اجرایی مهدکودک رویای آبی در پاییز و زمستان 1397 می‌باشد.


برنامه اجرایی

گروه سیب - پاییز 1397

ایام هفتهتاریخساعتنام فعالیت
سه شنبه 10 مهر 9:00 جلسه آموزش بهبود سیستم پخت و سرو غذا
ویژه متصدی آشپزخانه
شنبه 14 مهر 14:30 جلسه آموزش روانشناسی (والدین)
شنبه 14 مهر 9:00 جلسه بررسی رفتار اجتماعی کودکان در کارهای گروهی
چهارشنبه 2 آبان 9:00 ارزیابی وضعیت رشد و تغذیه کودکان
دوشنبه 14 آبان 14:30 جله آموزش روانشناسی (والدین)
چهارشنبه 30 آبان 9:00 کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان
آموزش راه کارهای تغذیه ای ویژه مربیان
چهارشنبه 7 آذر 9:00 کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان
یکشنبه 18 آذر 14:30 جلسه آموزش تغذیه (والدین)
 


برنامه اجرایی

گروه سیب - زمستان 1397

ایام هفتهتاریخساعتنام فعالیت
چهارشنبه 5 دی 9:00 کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان
آموزش راه کارهای تغذیه ای ویژه مربیان
دوشنبه 10 دی 9:00 جلسه آموزش روانشناسی (والدین)
دوشنبه 10 دی 9:00 جلسه بررسی رفتار اجتماعی کودکان در کارهای گروهی
شنبه 6 بهمن 14:30 جلسه آموزش روانشناسی (والدین)
چهارشنبه 10 بهمن 9:00 ارزیابی وضعیت رشد و تغذیه کودکان
شنبه 27 بهمن 9:00 کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان
شنبه 4 اسفند 13:30 جلسه افزایش آگاهی روانشناسی مربیان
دوشنبه 6 اسفند 9:00 کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان

شما چه نظری در مورد این خبر دارید؟

ثبت نظر