021-22711116 info@royaieabi.com

مهارت های هوشی و حرکتی

مهارت های هوشی و حرکتی

مشخصات برنامه آموزشی

  • نام فعالیت: مهارت های هوشی و حرکتی
  • روزهای برگزاری: شنبه ها
  • نوع دوره: عمومی
  • گروه سنی: از 3 سال

ورزش های مورد علاقه خود را انجام دهند. انجام ورزش باعث می شود فرد آرامش و تمرکز بیشتری داشته باشد. در واقع یادگیری مهارت های حرکتی پیش نیاز مهارت های هوشی است.

کودکان ابتدا باید از نظر فیزیکی رشد پیدا کنند حرکات بسیاری از جمله حرکات روی نردبان، جعبه بازی، راه رفتن به جلو، عقب و جلو، راه رفتن روی یک خط و غیره وجود دارد که می تواند به این رشد جسمی و تعادلی کودکان کمک کنند.

اساس بازی های حرکتی هم داشتن تعادل است؛ تعادل در واقع حفظ حالت و وضع بدن در شرایط مختلف است. کودکانی که از سنین پایین حرکات جسمانی و تعادلی را در انجام می دهند در آینده در شرایط سخت خیلی بهتر می توانند تعادل جسمانی و روحی خود را حفظ کنند، از بهره هوشی بالاتری برخوردار خواهند بود و افراد موفق تری می شوند. تمامی این امکانات و فعالیت هایی که بر اساس مهارت های هوشی حرکتی و حفظ تعادل که هر هفته در مهدکودک بگزار می شود به تقویت مهارت های فیزیکی کودک کمک می کند.