021-22711116 info@royaieabi.com

شطرنج

شطرنج

مشخصات برنامه آموزشی

  • نام فعالیت: شطرنج
  • روزهای برگزاری: ئوشنبه ها
  • نوع دوره: خصوصی
  • گروه سنی: از 4 سال

مسئولیت پذیری

یکی از راه هایی که والدین می توانند کودک خود را مسئولیت پذیر بار بیاورند آموزش بازی شطرنج به کودک است. بازی شطرنج باعث می شود کودک مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرد؛ زیرا در این بازی هر خطایی باعث تنبیه می شود و فرد باید راه تازه ای برای جبران اشتباه خود پیدا کند و این موضوع باعث تقویت قدرت مسئولیت پذیری در کودک می شود.

قدرت فکرکردن

کودکی که بازی شطرنج را یاد می گیرد این توانایی را بدست می آورد که در مسیر حرکت ممکن است همه نظریه هایش هم درست نباشند و گاهی لازم است که مسیر خود را تغییر دهد و به راه حل های دیگری نیز بیندیشد.

بهترین شدن

کودک در این بازی می آموزد کسانی هستند که از او بهترند و اگر تلاش کند می تواند جدای از تفاوت های جنسی، سنی، اجتماعی و غیره بهترین باشد. این موضوع باعث می شود همیشه برای موفقیت بدون خستگی تلاش کند و یاد می گیرد که هر برد یا باختی به معنای پایان کار نیست و باید تلاش کند و از بردهای خود هیجان زده نشود و باخت هایش هم او را ناامید نکند.

تمامی این مزایا و بسیاری مزایای دیگر زمانی برای کودک فراهم می شوند که او قواعد بازی را درست یاد بگیرد. دلبندان در مهد کودک رویای آبی زیر نظر فدراسیون شطرنج با آموزش سرکار خانم دکتر سعیدپور (نایب رییس شطرنج بانوان) دوره های آموزش شطرنج را می گذرانند.