021-22711116 info@royaieabi.com

برنامه های آموزشی

مهد کودک سه زبانه به همراه کلاس های آموزشی تخصصی ویژه کودکان
UCMAS چرتکه
خصوصی
 • نام فعالیت: UCMAS چرتکه
 • روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
 • نوع دوره: خصوصی
 • گروه سنی: از 5 سال
مشاهده برنامه آموزشی
آشنایی با شعرا و شاهنامه خوانی
خصوصی
 • نام فعالیت: آشنایی با شعرا و شاهنامه خوانی
 • روزهای برگزاری: هفته ای 1 بار
 • نوع دوره: خصوصی
 • گروه سنی: از 3 سال
مشاهده برنامه آموزشی
اسکیت
خصوصی
 • نام فعالیت: اسکیت
 • روزهای برگزاری: شنبه تا چهارشنبه
 • نوع دوره: خصوصی
 • گروه سنی: از 3 سال
مشاهده برنامه آموزشی
برنامه غذایی
عمومی
 • نام فعالیت: برنامه غذایی
 • روزهای برگزاری: صبحانه، ناهار و میان وعده
 • نوع دوره: عمومی
 • گروه سنی: تمام سنین
مشاهده برنامه آموزشی
تنیس
عمومی
 • نام فعالیت: تنیس
 • روزهای برگزاری: شنبه و دوشنبه ها
 • نوع دوره: عمومی
 • گروه سنی: از 3 سال
مشاهده برنامه آموزشی
روانشناسی
عمومی
 • نام فعالیت: روانشناسی
 • روزهای برگزاری: هفته ای 1 بار
 • نوع دوره: عمومی
 • گروه سنی: از 6 ماه
مشاهده برنامه آموزشی
زبان انگلیسی
عمومی
 • نام فعالیت: زبان انگلیسی
 • روزهای برگزاری: شنبه الی چهارشنبه
 • نوع دوره: عمومی
 • گروه سنی: از 2 سال
مشاهده برنامه آموزشی
شطرنج
خصوصی
 • نام فعالیت: شطرنج
 • روزهای برگزاری: ئوشنبه ها
 • نوع دوره: خصوصی
 • گروه سنی: از 4 سال
مشاهده برنامه آموزشی
فرانسه
عمومی
 • نام فعالیت: فرانسه
 • روزهای برگزاری: یکشنبه ها
 • نوع دوره: عمومی
 • گروه سنی: از 3 سال
مشاهده برنامه آموزشی
مادر و کودک
خصوصی
 • نام فعالیت: مادر و کودک
 • روزهای برگزاری: سه شنبه ها
 • نوع دوره: خصوصی
 • گروه سنی: از 1 سال
مشاهده برنامه آموزشی
مهارت های هوشی و حرکتی
عمومی
 • نام فعالیت: مهارت های هوشی و حرکتی
 • روزهای برگزاری: شنبه ها
 • نوع دوره: عمومی
 • گروه سنی: از 3 سال
مشاهده برنامه آموزشی
موسیقی
عمومی
 • نام فعالیت: موسیقی
 • روزهای برگزاری: دوشنبه و سه شنبه ها
 • نوع دوره: عمومی
 • گروه سنی: از 2 سال
مشاهده برنامه آموزشی
نقاشی خلاقیت
عمومی
 • نام فعالیت: نقاشی خلاقیت
 • روزهای برگزاری: هفته ای 1 بار
 • نوع دوره: عمومی
 • گروه سنی: از 1 سال
مشاهده برنامه آموزشی
ژیمناستیک ریتمیک
خصوصی
 • نام فعالیت: ژیمناستیک ریتمیک
 • روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه ها
 • نوع دوره: خصوصی
 • گروه سنی: از 3 سال
مشاهده برنامه آموزشی